Siêu Nhân gao

– Đêm không sao
– Trăng lên cao
– Siêu nhân Gao
– Bay lên cao
– Đang lao xao
– Rớt xuống ao
– Nhưng không sao
– Có áo phao
– Nên chả sao
– Chuyện tào lao
– Ai không send người đó bị đao
– Tiền không có
– Tình không có
– Ngồi 1 xó
– Nhìn con chó
– Hehe sorry!

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>