Ngày hôm qua

Buổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba:
– Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua.
– Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?
– Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>