Hứa tuần sau sẽ hoàn trả

Lý do nào anh khiến anh dũng cảm cứu cô gái nhảy xuống sông tự tử?

– Vì cô ta còn nợ tôi 1 triệu đồng. Cô ấy hứa tuần sau sẽ hoàn trả.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>