Họ có bao giờ chê món tôi nấu đâu!

Trước mâm cơm vợ vừa bưng ra, ông chồng ngồi chép miệng ngao ngán. Vợ nguýt dài:

– Ông chẳng bằng mấy người ăn xin ngoài đường!

– Chồng ngạc nhiên: Sao em có kiểu so sánh kỳ cục vậy?

– Thì họ có bao giờ chê món tôi nấu đâu!

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>