Được lê báo

Hai thằng ăn cướp đang nói chuyện với nhau:
– Ê, sao tao thấy có nhiều thằng không phải là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì mà vẫn được lên báo mày?
– Thế tụi nó lên báo mục gì?
– Ờ thì mục “Người tốt việc tốt”.
– Mày đúng là hỏi nhảm! Tụi nó có công với đất nước thì được lên báo chứ sao.
– Tao cũng muốn được lên báo!
– Mày điên à? Làm ăn cướp mà đòi lên báo!
– Thế mày có cách gì giúp tao được lên báo không?
– Có gì đâu mà khó! Mày chỉ cần làm một vài vụ ăn cướp, giết người, bắt cóc tống tiền, sớm muộn gì cũng sẽ được lên báo.
– Báo gì?
– Báo…”Công An”.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>