Truyện cười dân gian

Đừng nói nữa mà tao thèm!

Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: – Nỗi oan nhà ngươi như thế nào? Hãy nói rõ đầu đuôi nghe! – Dạ! Họ bắt tôi làm thịt! – Được rồi, hãy khai rõ rang.

Cứ bảo tuổi “Sửu” có được không?

Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết.

Nói khoác

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: – Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả

Con công là ông con gà!

Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “xấu hay làm tốt , dốt hay nói chữ” , đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt. – Có người tưởng anh ta hay chữ thật, mới đón về dạy con trẻ. – Một hôm, dạy

Bằng hai mày!

Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. – Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí

Gọi thế nào

– Tí: Cậu biết không, hôm qua mẹ tớ phải gọi trời xuống đó! – Tèo: Mẹ cậu gọi thế nào, Tí ? – Tí: Mẹ tớ gọi: “Trời ơi! Xuống mà xem thằng Tí nhà tôi nó học dốt như vậy nè!” – Tèo: Trời !!!

Đúng 50 %

– Mắm: Ê Quỷnh! Cậu ăn hai trái táo trên đĩa phải không? – Quỷnh: Đúng 50 % rồi ! – Mắm: Ủa! Sao lại là 50% ? – Quỷnh: Thì nghĩa là tớ ăn bốn trái lận đó!

Bút hiệu là gì?

– Mắm: Quỷnh viết bài gửi báo hả? Bút hiệu là gì? – Quỷnh: Dốt quá! Bút tre thì làm gì có hiệu hả Mắm?

Vì nó không có giường

– Mợ: Quỷnh này! Con biết tại sao dơi ngủ lại treo mình trên cây không? – Quỷnh: A ! Con nghĩ ra rồi mợ ơi! Vì nó không có giường đấy mà! – Mợ: Ối trời ơi!

Ngũ cốc

– MR: Bà uống gì ngon thế? – AD: Tôi uống 5 cốc – MR: Trời! Uống gì 5 cốc ghê thế? – AD: Ko. 5 là ngũ, là “ngũ cốc” đó. – MR: trời!!!