Buồn cười hơn bộ phim

Trong rạp chiếu bóng, một phụ nữ đội chiếc mũ độc đáo nói với người đàn ông ngồi phía sau:

– Nếu chiếc mũ của tôi làm phiền anh thì tôi có thể bỏ nó xuống.

– Không thưa bà, chiếc mũ của bà còn buồn cười hơn bộ phim nhiều.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>