Ánh sáng hoặc âm thanh

Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi:

– “Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?”

– Đáp: “Tất nhiên là âm thanh !”

– Hỏi: “Căn cứ vào đâu ?”

– Đáp: “Khi em bật ti-vi lên… trước tiên em nghe được tiếng… sau đó mới thấy hình.”

– Thầy: “Rớt. Mời thí sinh kế tiếp.”

– Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy.

– Đáp: “Dĩ nhiên là ánh sáng!”

– Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): “Em có thể giải thích tại sao không?”

– Đáp: “Khi em bật ra-đi-ô… em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước… sau đó mới nghe âm thanh.”

– Thầy: “ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!”

– Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc.

– Hỏi: “Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?”

– Đáp: “Ánh sáng.”

– Hỏi: “Tại sao?”

– Đáp: “Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai”

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>